Garantija

Visoms mūsų prekėms suteikiama 12 mėn. garantija, jei prie prekės nenurodyta kitaip.


GTI.LT dėkoja už Jūsų apsisprendimą apsipirkti mūsų el. parduotuvėje ir garantuoja nepriekaištingą prekių kokybę, laikantis eksploatavimo taisyklių. Garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos laikantis vartotojų teises ginančių įstatymu. Prieš pradedant naudotis preke, atidžiai perskaitykite garantinio aptarnavimo sąlygas bei gaminio naudojimo instrukcijas ( jei tokios pateikiamos ). 


Garantinės sąlygos


Garantija skirta prekėms, pirktoms iš "GTI.LT" svetainės. Garantija įsigalioja nuo prekės išsiuntimo datos. MB "Gritakas" pasilieka teisė atsisakyti teikti garantiją, jei naudojant prekę nebuvo laikomasi prekės naudojimo instrukcijos ar elementarių eksploatavimo taisyklių. ( pvz. : su veržliarakčiu varžtas sukamas naudojant vamzdį kaip svertą, nesmūginės galvutės naudojamos su pneumatiniais veržliasukiais ir .t.t. ) . Įrankių komplektų kiekvienas įrankis traktuojamas kaip atskira prekė, ir keičiama tik brokuota dalis ( pvz. : iš 171 vienetų raktų komplekto sugedo terkšlinis raktas. Tokiu atveju taisomas  arba keičiamas TIK terkšlinis raktas ).


Garantija nutraukiama šiais atvejais :


1.    Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;

2.    Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;

3.    Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į įrankio vidų, : smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant įrankio naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;

4.    Pažeidimai atsiradę po įsigijimo įrankiui nukritus, sutrenkus arba įrankį transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;

5.    Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

6.    Įrankis buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;

7.    Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo;

8 .  Įrankis buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos ;

9.  Naudotojas nekreipė dėmesio į nusidėvėjimą.;

10. Buvo viršyti įrankio pajėgumai ar naudojama papildoma įranga;

11. Jei sugedimai atsirado dėl susilietimo su pašaliniais daiktais;


Dėl garantinio aptarnavimo kreiptis el. paštu pagalba@gti.lt