Garantija

Visoms mūsų prekėms suteikiama 12 mėn. garantija, jei prie prekės nenurodyta kitaip.


GTI.LT dėkoja už Jūsų apsisprendimą apsipirkti mūsų el. parduotuvėje ir garantuoja nepriekaištingą prekių kokybę, laikantis eksploatavimo taisyklių. Garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos laikantis vartotojų teises ginančių įstatymu. Prieš pradedant naudotis preke, atidžiai perskaitykite garantinio aptarnavimo sąlygas bei gaminio naudojimo instrukcijas ( jei tokios pateikiamos ). 


Garantinės sąlygos


Garantija skirta prekėms, pirktoms iš "GTI.LT" svetainės. Garantija įsigalioja nuo prekės išsiuntimo datos. MB "Gritakas" pasilieka teisė atsisakyti teikti garantiją, jei naudojant prekę nebuvo laikomasi prekės naudojimo instrukcijos ar elementarių eksploatavimo taisyklių. ( pvz. : su veržliarakčiu varžtas sukamas naudojant vamzdį kaip svertą, nesmūginės galvutės naudojamos su pneumatiniais veržliasukiais ir .t.t. ) . Įrankių komplektų kiekvienas įrankis traktuojamas kaip atskira prekė, ir keičiama tik brokuota dalis ( pvz. : iš 171 vienetų raktų komplekto sugedo terkšlinis raktas. Tokiu atveju taisomas  arba keičiamas TIK terkšlinis raktas ).


Garantija nutraukiama šiais atvejais :


1.    Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;

2.    Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;

3.    Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į įrankio vidų, : smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant įrankio naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;

4.    Pažeidimai atsiradę po įsigijimo įrankiui nukritus, sutrenkus arba įrankį transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;

5.    Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

6.    Įrankis buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;

7.    Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo;

8 .  Įrankis buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos ;

9.  Naudotojas nekreipė dėmesio į nusidėvėjimą.;

10. Buvo viršyti įrankio pajėgumai ar naudojama papildoma įranga;

11. Jei sugedimai atsirado dėl susilietimo su pašaliniais daiktais;
      Milwaukee akumuliatoriniams ir elektriniams įrankiams suteikiamas 3 metų garantinis aptarnavimas, Milwaukee akumuliatoriams - 2 metai.Garantija galioja visiems Milwaukee gaminio gamybos ir medžiagų defektams, atsiradusiems garantiniu laikotarpiu. Garantija taikoma taisymu ir (arba) pakeitimu ir neapima jokių kitų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant atsitiktine ar netiesiogine žala. Garantija negalioja, jei gaminys buvo netinkamai naudojamas, naudojamas ne pagal naudojimo instrukciją arba netinkamai prijungtas. Ši garantija negalioja:

 • bet kokiam gaminio sugadinimui, atsiradusiam dėl netinkamos priežiūros;
 • bet kokiam pakeistam arba modifikuotam gaminiui;
 • bet kokiam gaminiui, kurio originalūs identifikavimo (prekės ženklo, serijos numerio) ženklai buvo sugadinti, pakeisti arba pašalinti;
 • bet kokiam pažeidimui, kuris atsirado dėl to, kad nebuvo vadovaujamasi naudojimo instrukcija;
 • bet kokiam ne CE gaminiui;
 • bet kokiam gaminiui, kurį bandė remontuoti nekvalifikuotas specialistas arba kuris buvo remontuojamas neturint išankstinio „Techtronic Industries“ leidimo;
 • bet kokiam gaminiui, prijungtam prie netinkamo maitinimo šaltinio (neatsižvelgiant į amperus, įtampą, dažnį);
 • bet kokiam pažeidimui, kuris atsirado dėl išorinių veiksnių (vandens, cheminio, fizinio poveikio, smūgių) ar pašalinių medžiagų;
 • jei atsarginės dalys įprastai nusidėvėjo;
 • jei įrankis buvo netinkamai naudojamas arba buvo per didelė apkrova;
 • jei buvo naudojami nepatvirtinti priedai ar dalys;
 • su įrankiu pateiktiems elektrinio įrankio priedams arba atskirai įsigytiems priedams. Šios išimtys apima, tačiau neapsiriboja sraigtiniais varikliais, gręžtuvais, abrazyviniais diskais, šlifavimo popieriumi ir peiliais, šoniniais kreiptuvais;
 • išimtys galioja ir komponentams (dalims ir priedams), kuriems būdingas natūralus nusidėvėjimas, įskaitant, bet neapsiribojant techninės priežiūros ir priežiūros rinkiniais, anglies šepetėliais, guoliais, griebtuvais, SDS gręžtuvo tvirtinimo ar griebimo įtaisais, maitinimo laidais, pagalbinėmis rankenomis, gabenimo dėklais, šlifavimo plokštėmis, dulkių maišeliais, dulkių išmetimo vamzdžiais, veltinio plovikliais, smūginiais veržliarakčiais, spyruoklėmis ir pan.Dėl garantinio aptarnavimo kreiptis el. paštu uzsakymai@gti.lt